Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite

  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı, maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, 
  • Tüm çalışanlarda kalite ve çevre bilincini tesis etmeyi,
  • Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
  • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
  • Her müşteri talebini zamanında,en üst düzey tekniklerle talebe tam uygun, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, 
  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini ön planda tutarak personelin eğitim düzeyini sürekli iyileştirmek, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kalite yönetim sisteminin şartlarına uyup sürekliliğini sağlayıp ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve aranılan ve tercih edilen kuruluşlar arasına girmek.